Želim ostvariti dodatni prihod kroz otvaranje obrta, kako da procijenim troškove i prihode?

Zaposlena sam, ali željela bih ostvariti dodatan prihod pružanjem usluge čuvanja pasa. Kako napraviti mali obrt, koja je procedura i koliko bi izdataka morala imati na mjesečnoj/godišnjoj razini?

Trebalo bi odrediti potencijalne prihode na sljedeći način:

 • odredite lokaciju pružanja svojih usluga
 • napravite pretpostavke temeljene na stvarnosti/statistici: koliko kućanstava na odabranoj lokaciji ima psa ili više njih, koliko njih treba usluge čuvanja psa, kolika je prosječna prodajna cijena čuvanja pasa, koliko često prosječan vlasnik psa treba usluge čuvanja

Primjer: Lokacija X ima 500 kućanstava. Svako drugo kućanstvo ima psa. Svako drugo kućanstvo treba usluge čuvanja. Vlasnici trebaju čuvanje psa dva puta godišnje (većina ljeti i zimi).

IZRAČUN: 500 kućanstava/2/2=125 pasa treba dva puta godišnje što daje oko 250 čuvanja godišnje u 200 radnih dana.

Prosječna cijena čuvanja psa 60kn/satu (na dan po tri sata= 60kn/satu x 3 je 180 kn). 250x60=15.000,00 kn godišnje, tj. cca 1.250,00 kn mjesečno (uz pretpostavku da sva kućanstva iz odabrane lokacije koja trebaju usluge čuvanja koriste Vašu uslugu). Cijena je proizvoljna. Količina sati čuvanja također. 

Razmotrite sljedeća pitanja prije poslovne aktivnosti:

 • Što točno podrazmijevam pod uslugom čuvanja pasa? Uključuje li to i šetnje?
 • Mogu li prihodima pokriti mjesečne troškove?
 • Je li tržište dostatno za moj obrt?
 • Kakve su cijene konkurencije? Trebam li podići cijene usluga? Ako da, hoće li to tržište prihvatiti?
 • Imam li konkurenciju na ovom terenu? Ako da, u kojem segmentu, koliko oni godišnje zarade?
 • Kako mogu proširiti svoju uslugu?
 • U čemu je moja konkurencija bolja? Što mogu ponuditi bolje od konkurencije?
 • Koliko sati u danu, tjednu i godini mislim raditi?

Što se tiče obrta, dobro je znati sljedeće:

 • obrt nema temeljni kapital
 • moguće je jednostavno i povoljno registrirati preko servisa e-Obrt
 • postoje slobodni, vezani i povlašteni obrt
 • ograničenje broja djelatnosti (pr. vezani obrti zahtijevaju odgovarajuću stručnu spremu ili položen ispit)
 • jednostavnija i jeftinija promjena podataka za razliku od poduzeća kao i zatvaranje obrta
 • moguće je privremeno obustavljanje obrta do najviše jedne godine
 • dopuštena je pomoć članova obitelji oko poslovanja bez zasnivanja radnog odnosa
 • doprinosi se plaćaju neovisno o tome je li osoba u radnom odnosu negdje drugdje
 • obrt se ne može prenijeti na drugu osobu (treba se zatvoriti postojeći i otvoriti novi ili uspostaviti zajednički obrt)
 • za obrt odgovara nositelj obrta, fizička osoba, cjelokupnom svojom imovinom

Kako bi obrt registrirali online preko servisa e-Obrti, potrebna je prijava u sustav e-Građani. Više detalja o otvaranju obrta potražite na stranici HOK. Na stranici možete pročitati Zašto baš obrt i pomoću Kalkulatora "Dobro je biti obrtnik" izračunati najpovoljniju opciju oporezivanja (paušalno oporezivanje, plaćanje poreza na dohodak ili plaćanje poreza na dobit).

U pogledu primitaka, paušalno oporezivanje je povoljniji pravni oblik za razliku od obrta jer najveći dio primitaka ostaje vlasniku, Vama, a manji ide državi. Paušalno oporezivanje je moguće za primitke do 300.000,00 kn godišnje. Nakon prelaska tog praga se postaje redoviti obrtnik što znači ulazak u sustav PDV-a i vođenje poslovnih knjiga. Troškovi paušalnog obrta s kojim se najčešće susreću poduzetnici su:

 • trošak pečata (jednokratno) oko 150,00 – 200,00 kn
 • bankarske naknade 150 kn (mjesečno)
 • članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori 76 kn (mjesečno)
 • naknada za šume (mjesečno)
 • članarina turističkoj zajednici (mjesečno) ovisi o djelatnosti samog obrta, plaća se određeni postotak
 • računovodstvo od 500,00 kn
 • doprinosi
 • trošak režija (voda, grijanje, struja, telefon/internet, komunalna naknada)
 • komunalna naknada
 • trošak marketinga
 • najam i održavanje prostora

Također, izdaci ovise o vrsti obrta i visini primitaka zbog između ostalog poreznih davanja. 

Otvaranje obrta je besplatno od prošle godine jer su ukinute pristojba za registraciju obrta, pristojba za upis promjena u Obrtni registar, pristojba za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru te pristojba za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastica. Obrt možete registrirati i u uredu državne uprave. 

U tekstu e-Usluge koje olakšavaju život poduzetnicima možete saznati koji sve online servisi su dostupni.

Informacije potrebne za obrt i poduzetništvo možete pronaći u tekstovima:

 

Photo: Pixabay