Strategija ulaska na strana tržišta

Nakon donošenja odluke o proširivanju posla u inozemstvo i tržištu ili tržištima na koja planira ući, poduzeće treba utvrditi, odnosno donijeti odluku u načinu ulaska na inozemno tržište.

Izvoz zbog svoje jednostavnosti, naspram drugih strategija, obično predstavlja početak uključivanja poduzeća u proces internacionalizacije. Izvoz se dijeli na neizravan i izravan izvoz. Neizravan izvoz predstavlja bolju opciju, pogotovo za manja poduzeća s ograničenim resursima, po pitanju razine ulaganja i rizika. No izravan izvoz, usprkos većoj razini ulaganja i rizika, poduzeću omogućuje dosezanje više razine dobiti.

Neizravan izvoz - odvija se posredstvom neovisnih posrednika, poduzeće svoju robu prodaje domaćim izvoznim trgovcima koji istu prodaju u inozemstvu

Izravan izvoz – poduzeće samostalno, odnosno bez posrednika, vrši prodaju uvozniku ili kupcu na inozemnom tržištu

Uz izvoz poduzeće može birati između više strategija:

Licenciranje - davatelj licence, odnosno domaća tvrtka, temeljem licenčnog ugovora izdaje dozvolu inozemnoj tvrtki da koristi proizvodni proces, zaštitni znak, patent, poslovnu tajnu ili neku drugu vrijednost, a korisnik licence za ta prava domaćoj tvrtki isplaćuje tantijeme ili naknadu za korištenje.

Međunarodna franšiza – poseban je oblik licence, odnosno  poslovne suradnje između davatelja franšize, afirmiranih međunarodnih poduzeća i korisnika franšize koje čini više manjih poduzeća iz različitih zemalja. Kao korisnici franšize obično se javljaju mala i srednja poduzeća koja svoj opstanak na tržištu vide u suradnji s međunarodnim poduzećem.

Zajedničko ulaganje - predstavlja kompleksan poslovni odnos između dviju ili više kompanija iz različitih zemalja. Partneri, odnosno kompanije udružene radi zajedničkog posla, dijele ne samo dobit, već i rizik te kontrolu nad poslovanjem.

Direktno ulaganje - predstavlja najkompleksniji oblik uključivanja na strano tržište. Ova strategija za poduzeće je najrizičnija te zahtijeva veliku razinu ulaganja. Kompanije koje se odluče na ovaj poslovni potez mogu oformiti vlastitu proizvodnju, odnosno osnovati vlastito poduzeće u stranoj zemlji ili pak preuzeti većinsko ili potpuno vlasništvo nad kompanijom koja posluje na stranom tržištu.

Ukoliko ste izvoznik, za 2024. godinu u najavi je poziv za financiranje nastupa na međunarodnim sajmovima. Najave poziva, možete pratiti na sljedećem linku. Konzultantsku podrška/savjet potražite na mail.