Treba li ulagati u marketing?

Kratko i jasno – da, treba. Iako se iz perspektive malih poduzetnika čini da je ulaganje u marketing skupo ili nepotrebno, svako poduzeće mora ulagati u marketing. No, važnije je pitanje koliko treba ulagati u marketing?

Visina ulaganja u marketing ovisi o stadiju životnog ciklusa poduzeća. Preporuka za marketinški budžet je ulagati 5% – 10% ukupnih godišnjih prodajnih prihoda, no to uvelike ovisi o stadiju razvoja poduzeća:

Startupi - startupi su po definiciji poslovi od kojih se kroz njihov rast očekuje brzi povrat uloženih sredstava, a obično se trebaju i agresivno promovirati. Samim time preporučuje im se 20 – 30% od ukupnih  prodajnih prihoda ulagati u marketing.

Poduzeća sa željom laganog rasta - uhodanim poslovima i poduzećima koja trebaju osigurati lagani održivi rast bit će dovoljno investirati 7 – 10% ukupnih godišnjih prodajnih prihoda u marketing i promociju.

Poduzeća pod pritiskom konkurencije - Etablirana poduzeća u vrlo kompetitivnim prilikama moraju više ulagati u marketing. Osim optimizacije procesa kako bi se optimiziralo ukupno poslovanje, u ovakvim prilikama treba povećati i marketinška ulaganja i to čak na 20 – 50% ukupnih godišnjih prihoda od prodaje.

Generalno pravilo u poslovanju je da je lakše i jeftinije zadržati postojećeg kupca nego privući novoga. U skladu s tim, treba i raspodijeliti marketinški budžet. Prema tome:

20% investirajte u privlačenje i dobivanje novih potencijalnih kupaca (leads).

60% uložite u poticanje kupovine i zadržavanje kupaca (idealno, veći dio ćete ulagati u poticanje ponovne kupovine, a manji dio u “nagovaranje” potencijalnih kupaca na prvu kupovinu.

20% ukupnog budžeta uvijek imajte predviđeno za nepredviđene situacije (ili dobre prilike)