Kad radnik ima pravo na otpremninu?

https://mentorica.biz/aktualno/novi-iznosi-neoporezivih-primitaka-558/Radnik je radio kod poslodavca manje od godine dana, ima li pravo na otpremninu? Ima li pravo na regres i ostale dodatke na plaću?

Sukladno Zakonu o radu radnik ima pravo na otpremninu ako je otkaz ugovora o radu nastupio nakon minimalno 2 godine neprekidnog rada kod poslodavca.

Iznimno, otpremninu ne ostvaruje radnik kojemu se ugovor o radu otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, te radnik koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima najmanje navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Regres, božićnica, jubilarna nagrada i slično su primici koje radnik može ostvariti, a njihovo ostvarivanje propisano je ugovorom o radu i/ili kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, aktom poslodavca, i može varirati od poslodavca do poslodavca.

Detaljnija pojašnjenja prava i obveza radnika možete pronaći na linku https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu.

Više o otkazu i vrstama otkaza možete pronaći ovdje.

 

Image by rawpixel.com