Kada radnik ima pravo na otpremninu i koliko ona iznosi? (Zakon o radu)

Nedavno ste mogli pročitati o vrstama otkaza i mogućnostima nakon dobivanja ili davanja otkaza. Uz pojam otkaza veže se i otpremnina. Tko ima pravo na istu i u kojim situacijama, saznajte u tekstu.

Otpremnina – tko ima pravo

U Zakonu o radu piše kako zaposlenik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada (ne ako se radi o otkazu uvjetovanom ponašanjem zaposlenika) ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekinutog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. Otpremnina se ne smije odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je zaposlenik ostvario u tri mjeseca prije prestanka Ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos prethodno navedene otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je zaposlenik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Zaposlenik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a kojemu nakon završenog liječenja, oporavka i profesionalne rehabilitacije, poslodavac ne može osigurati odgovarajuće poslove iz ovoga Zakona, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu, ako je ispunio uvjete za stjecanje prava na otpremninu propisanu ovim Zakonom. Zaposlenik, koji je neopravdano odbio ponuđene poslove ovoga Zakona, nema pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu.

Na MojPosao postoji opcija Kalkulator otpremnina gdje možete izračunati informativni iznos i vidjeti koji dio je oporeziv, a koji neoporeziv.

Dakle, kako bi zaposlenik imao pravo na otpremninu, potrebno je da zadovolji tri uvjeta:

  • ugovor o radu otkazuje poslodavac
  • otkaz Ugovora o radu nije uvjetovan ponašanjem zaposlenika
  • zaposlenik je kod poslodavca ostvario najmanje dvije godine neprekinutog staža.