Može li tvrtka poslovati bez zaposlenih?

Prema Odluci Ustavnog suda RH, br. U-I-646/1999 , te rješenju br. U-I-945/1999 (NN 52/00.) odredbe o obveznom zapošljavanju su ukinute.

Sada obveza postoji jedino ako u sklopu neke djelatnosti postoji posebni zakon ili pod zakonski propis koji uređuje obavezno zapošljavanje djelatnika kao uvjet za obavljanje djelatnosti (npr. takvu obvezu propisuje Zakon o bankama i još neki propisi).

Možemo primjerice imati i situaciju da je član uprave društva, zapravo zaposlen u drugom Društvu, a osnovano društvo mu služi za eventualni poduzetnički poduhvat.

Član uprave društva koji je osiguran na nekoj osnovi, primjerice, prema ugovoru o radu u drugom društvu, nije obvezan osigurati se i kao član uprave te također nema obvezu obračuna i uplate doprinosa, niti sklapanja ugovora o radu.

Za poslove uprave odnosno vođenja i zastupanja društva, što je zapravo pravo i obveza člana uprave, nema obveze zasnivanja radnog odnosa. 

Dakle, društvo može izdavati fakture, odnosno imati prihode, a potom i rashode bez zaposlenih osoba.

U praksi se mogu pojaviti problemi pri nadzoru jer inspektori mogu smatrati kako se ipak ne radi o poslovima zastupanja i vođenja društva, nego o čistom radu za koji je potreban Ugovor, što je zapravo svojevrsna pravna nesigurnost.

Ukoliko se želite ipak zaposliti u poduzeću, provjerite aktualne mjere za samozapošljavanje.