Razlike između društva s ograničenom odgovornošću i obrta?

Prvi korak kod pokretanja vlastitog posla je ideja, zatim razrada plana i zadnji onaj najvažniji korak, otvaranje pravnog subjekta. Tu se javlja pitanje, društvo s ograničenom odgovornošću ili obrt? Donosimo Vam glavne razlike između ta dva organizacijska oblika.

Društvo s ograničenom odgovornošću - trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu.

Obrt - Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa Zakonom. Djelatnost obavljaju fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

a) Temeljni kapital

- kod društva s ograničenom odgovornošću on iznosi minimalno 20.000,00 kn

- obrt nema temeljni kapital

b) Prihodi, troškovi, ostvarena dobit

- kod poduzeća se razlika prihoda i rashoda zove dobit, a kod obrta se zove dohodak.

- kod d.o.o. -a ostvarena dobit se oporezuje sa 20% (porez na dobit), a ukoliko istu želite isplatiti onda se plaća još i porez na dohodak od kapitala u iznosu od 12% + prirez

- kod obrta se dohodak prije oporezivanja oporezuje ovisno o rasponu i to po stopama 12%, 25% i 40%

- obrt ima i mogućnost paušalnog plaćanja poreza ako su ukupni godišnji prihodi manji od 300.000 kn. Ovaj je obrt pogodan za povremeno obavljanje djelatnosti primjerice sezonski ili u određenom roku

c) Plaća

- obrtnik mjesečno uplaćuje fiksni iznos doprinosa (mirovinski, zdravstveno, zapošljavanje, zaštita na radu) koji kod paušalnog obrta iznosi 1.233,41 kn (dakle neovisno da li određene mjesece radite i ostvarujete prihode ili ne) odnosno 2.004,29 kn kod obveznika poreza na dohodak (podaci za 2019. godinu)

- ukoliko sklopite radni odnos s vašim poduzećem, tada ste obvezni obračunavati minimalnu bruto I plaću za puno radno vrijeme od 8 sati dnevno u iznosu od 2.984,78 kn za koju doprinosi iznose 1.050,64 Kn. No, postoji mogućnost da se u mjesecima kada ne ostvarujete dovoljno prihoda prijavite na nepuno radno vrijeme, ili pak na 2 sata dnevno

d) Odgovornost

- za obrt odgovara nositelj obrta tj. fizička osoba i to cjelokupnom svojom imovinom

- društvo s ograničenom odgovornošću odgovara svojom imovinom, odnosno do visine imovine poduzeća