Zastupanje društva od strane treće osobe

Član obitelji koji radi izvan RH osnovao je j.d.o.o. te je upisan kao osnivač i direktor. Na koji način osnivač i direktor može drugom članu obitelji koji je u mirovini i ima prebivalište u RH dati trgovačku punomoć, ili možda kao član društva ili kao prokurist da bi mogao zastupati društvo u RH?

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošču može imati do 3 osnivača i samo jednog člana uprave - direktora koji zastupa tvrtku. Za zastupanje može se odlukom direktora dodijeliti prokura nekoj osobi, tako da se provede postupak kod bilježnika  i upiše prokura u sudskom registru. Prokurist ima ovlasti zastupati tvrtku, jedino što ne može je prodavati imovinu tvrtke niti pokretati stečaj, likvidaciju i slično.