Da li se i kada obračunava PDV pri kupnji iz zemlje članice EU ako tvrtka nije u sustavu PDV-a?

S obzirom da je tvrtka tzv. mali porezni obveznik, mora voditi računa o pragu stjecanja. Prag stjecanja dobara je ukupna vrijednost dobara nabavljenih iz drugih država članica EU koju nabave pravne osobe koje nisu porezni obveznici, mali porezni obveznici i porezni obveznici koji obavljaju isporuke oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza. Prag stjecanja u Republici Hrvatskoj iznosi 77.000,00 kn.

Isporuke dobara koje malim poreznim obveznicima isporučuju nerezidenti iz drugih država članica mogu se oporezivati na dva načina:

  • ukoliko ne prelaze propisani prag stjecanja isporuka iz drugih članica EU, isporuke se oporezuju u zemlji podrijetla
  • kada isporuke dobara iz drugih članica EU prijeđu prag stjecanja, stjecanje je oporezivo prema zemlji odredišta, dakle u Hrvatskoj.

PDV na stjecanje dobara iz EU od strane malih poreznih obveznika nije oporezivo PDV-om ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti iz čl.5. st.2 Zakona o PDV-u:

  1. ukupna vrijednost stjecanja dobara unutar EU tijekom tekuće kalendarske godine nije veća od 77.000,00 kuna (prag stjecanja) i
  2. ukupna vrijednost stjecanja dobara unutar EU u prethodnoj kalendarskoj godini nije prešla prag stjecanja iz točke a).