Što je financijska pismenost i zašto je važna za poduzetnike?

Financijska pismenost obuhvaća važna znanja koja su nužna za sve koji žele odgovorno i pametno donositi odluke za poslovne i osobne financije. Ovdje ćemo pojasniti što je financijska pismenost te donosimo par korisnih informacija kako uz razumijevanje financija možete ostvariti veću dobrobit za sebe, svoje zaposlenike i svoje poduzeće.

Što je financijska pismenost i zašto je važna?

Jedinstvena definicija financijske pismenosti ne postoji, ali možemo protumačiti da taj pojam označava osnovno znanje o vođenju financija i poznavanje financijskih usluga na tržištu. Možemo reći da je financijska pismenost učinkovito upravljanje financijama kombinacijom znanja i vještina pojedinaca.

I sad dolazimo do glavnog pitanja koje glasi: zašto je financijska pismenost važna ne samo za poduzetnike već i zaposlenike? Odgovor podrazumijeva da obje te skupine ljudi donose odluke. Financijski pismena osoba može učinkovitije donositi odluke o osobnim, obiteljskim i poslovnim financijama, te financijskim proizvodima i uslugama koje vode stabilnijem i prosperitetnijem životu. 

Istraživanje o financijskoj pismenosti poduzetnika i menadžera

Istraživanja su pokazala da poduzetnici i menadžeri u Hrvatskoj, ali ni u ostatku svijeta, ne stoje najbolje što se tiče financijske pismenosti.

  • Hrvatska: prosječna ocjena financijske pismenosti iznosi 11,7 bodova od mogućih 21.
  • SAD: čak 62% menadžera ne razumije osnovne financijske pojmove koji su potrebni za komuniciranje unutar organizacije. To bi značilo da nisu u stanju interpretirati računovodstvene i druge poslovne podatke, a koji im služe kao podloga za donošenje poslovnih odluka.
  • Austrija, Njemačka, Švicarska: čak 85% menadžera ne razumije osnovne ekonomske pojmove.

Financijski pismen poduzetnik donosi bolje odluke

Mnogi poduzetnici su nažalost propali zbog krivih financijskih odluka. U tim slučajevima su najčešći razlozi bili neučinkovito ili neodgovorno upravljanje sredstvima poduzeća, izostanak interne kontrole poduzeća, nastavak neprofitabilnih aktivnosti ili korištenje zastarjelih informacija. 

Da bi poduzeće uspješno poslovalo, od poduzetnika se zahtjeva da su financijski kompetentni u čitanju poslovnih financijskih izvještaja koji su danas imperativ. Financijski izvještaji su od velikog značaja, ne samo za poduzeće već i za državu i financijske institucije. Poduzetnik koji je financijski pismen u stanju je donijeti odluke koje će maksimalizirati profit poduzeća upravo kroz dobre financijske odabire. 

Što kao poduzetnik trebate znati? 

Kao poduzetnik, trebali biste znati osnove računovodstva i imati znanja i vještine kojima možete tumačiti financijske izvještaje. Veliku razliku čini kad možete shvatiti koja je poveznica između različitih informacija te uzročno-posljedične veze koje se događaju unutar poslovanja.

Svaki poduzetnik treba znati razliku između novčanog toka i profitabilnosti, te razliku između prihoda i profita. Zato ćemo ovdje odmah pojasniti te pojmove. 

Koja je razlika između novčanog toka i profitabilnosti?

  • Novčani tok je razlika između gotovine koju poduzeće prima i plaća. 
  • Profitabilnost je razlika između prihoda i rashoda. 
  • Određeni novčani tokovi se ne mogu evidentirati kao prihod ili rashod u vrijeme transakcije, dok drugi novčani tokovi ne moraju biti dio poslovne aktivnosti pa onda nisu povezani s dobiti. 

Prihod i profit - u čemu je razlika?

  • Prihod je novčana protuvrijednost koja je ostvarena prodajom proizvoda ili usluga. 
  • Profit je razlika između prihoda i rashoda u slučaju kad su prihodi veći od rashoda.
  • U slučaju da je rashod veći od prihoda tada je to gubitak.

Raspitajte se za moguće oblike financiranja

Što se tiče oblika financiranja, prva stvar koju poduzetnici moraju znati je da postoje različite mogućnosti financiranja za pojedine poslovne aktivnosti, za poboljšanje i proširenje poslovanja. Kredit nije jedina opcija.

Jedan od sve češćih oblika financiranja su natječaji ministarstava i EU fondovi. Koji su najnoviji natječaji iz EU fondova, o tome smo već pisali pa možete pogledati ovdje: 

Nekonvencionalni načini financiranja su izdavanje vrijednosnih papira i suradnja s alternativnim investicijskim fondovima ili korištenje faktoringa. Izdavanje vrijednosnih papira nije opcija za svakog poduzetnika, ali je tipično za poduzeća koja kotiraju na tržištu kapitala. 

3. stup mirovinskog kao porezna olakšica i rashod

Porezna olakšica je jedna od tema koja najviše zanima poslodavce, no pri tome najčešće nisu upoznati s vrijednim informacijama. Zato ćemo ovdje istaknuti izdvajanja u III. stup mirovinskog osiguranja što može donijeti koristi i za poslodavca i za zaposlenika. 

Poduzetnik može zaposleniku plaćati III. stup mirovinskog osiguranja do iznosa 500 kn mjesečno što iznosi ukupno 6.000 kn godišnje i to se ne smatra plaćom. Taj iznos je porezno priznat izdatak tj. rashod poslodavca, i to je za poduzetnika porezna olakšica

S druge strane, za zaposlenika je to prilika za ostvarenje poticaja od države. Država svakom osiguraniku odobrava poticaj od 15% iznosa godišnje uplate do najviše 5.000 kn, stoga državni poticaj može iznositi 750 kn.

Vjerujemo da ste već s ovih nekoliko korisnih informacija uvidjeli kako uz određene informacije možete donijeti bolje poslovne odluke. Educirajte se, potražite rješenja za situacije koje su vama trenutno aktualne, steknite nova znanja i potražite odgovore na pitanja koji će vam pomoći povećati dobrobit za svoje zaposlenike i vaše poduzeće.

Dobro mjesto od kuda možete početi je sekcija Pitanja i odgovori na našem portalu, a za najnovija znanja i događanja iz svijeta poduzetništva pratite našu Facebook stranicu!
 

Foto: Pixabay