Isplate stipendija učenicima i studentima

Što je stipendija?

Prema RRIF-u stipendije su oblik novčane pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja. Mogu se dodjeljivati radi određenoga akademskog uspjeha ili radi poticanja razvijanja posebnih talenata.
      Pod određenim uvjetima isplatitelji ih mogu dodijeliti bez obveze oporezivanja, ali samo do propisanih svota. Roditelji čija djeca primaju stipendiju, nagrade za izvrsnost ili potporu za školovanje do 15. godine života djeteta, neovisno o činjenici je li riječ o oporezivom ili neoporezivom primitku, više nisu u obvezi voditi računa o ukupnoj godišnjoj svoti primljene stipendije ako po osnovi djece koriste uvećani osobni odbitak.

Jel mi može poduzeće učenicima isplaćivati stipendiju i do kojeg iznosa?

Poduzeća mogu isplaćivati studentima i učenicima redovnu stipendiju, a sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Putem javnih poziva neoporezivo stipendije mogu iznositi do 4.000,00 kn mjesečno.

Iznos do kojeg poduzeće može neoporezivo isplaćivati stipendiju iznosi pak 1.750,00 kn mjesečno. Ako je iznos veći tada je potrebno platiti porez i prirez prilikom isplate.

Treba paziti da se iznosi sad preračunavaju u EUR-e, po fiksnom tečaju 7,5345.

Da li stipendist mora imati otvoren žiro račun?

Stipendije se isplaćuju na tekući ili žiro račun, dakle žiro račun nije obavezan.

Može li maloljetna osoba otvoriti tekući račun?

Svaka banka na svojim stranicama propisuje na koji način može maloljetna osoba otvoriti tekući račun. Za otvaranje tekućeg računa za maloljetnu osobu potrebno je u banku najčešće donijeti:

  • Osobnu iskaznicu
  • Rodni listopad
  • OIB stipendista
  • OIB roditelja
  • Osobnu iskaznicu roditelja

Koje dokumente potražuje poduzeće koje daje stipendiju?

Stipendist treba dostaviti potvrdu o redovnom pohađanju školovanja izdanu od strane obrazovne ustanove u kojoj se školuje ili dati izjavu o redovitom statusu te potvrdu da ne prima stipendiju od nekog drugog isplatitelja.

mentorica.biz

photo: Pixabay