Kada se ulazi u sustav PDV-a?

Mali poduzetnici, koji nisu obveznici PDV-a, na kraju obračunskog razdoblja, odnosno poslovne godine, suočavaju se s dilemom da li trebaju početkom sljedeće poslovne godine ući u sustav PDV-a ili ne.

Za ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2019. godine nema promjena u odnosu na prošlu godinu. To znači da se primjenjuje prag za ulazak u sustav PDV-a - vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini u svoti od 300.000,00 kn. Prema tome, porezni obveznik („dohodaš“ i „dobitaš“) treba ući u sustav PDV-a „po sili zakona“ ako je u prethodnoj, 2018. godini, ostvario oporezive isporuke dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn, neovisno o činjenici je li toliko i naplaćeno te neovisno o tome jesu li poslovali cijelu godinu ili samo nekoliko mjeseci.

Međutim, i nadalje, porezni obveznici mogu ući u sustav PDV-a dobrovoljno na početku godine kao i u tijeku godine.

No, što točno podrazumijeva vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga, odnosno koji poslovni događaj se uključuje u iznos od 300.000,00 kn, a koji se ne uključuju u taj iznos?

Detaljnije je razjašnjeno u tablici: