Po kojoj cijeni se prodaje imovina tvrtke?

Tvrtka je kupila laptop za zaposlenika po cijeni od 10.200 kn bez PDV-a. Ako zaposlenik želi otkupiti laptop nekoliko mjeseci nakon kupnje, po kojoj cijeni poslodavac, odnosno tvrtka, može prodati taj laptop?

Dugotrajna imovina tvrtke prodaje se po tržišnoj vrijednosti te je stoga prilikom prodaje imovine pa tako i laptopa, potrebno utvrditi odnosno procijeniti tržišnu vrijednost istog nakon tih nekoliko mjeseci uporabe.

Procjenu je potrebno nekako dokumentirati (ukoliko tvrtka istražuje sama to mogu biti npr. slike oglasa s interneta ili procjena nekog od ponuđača rabljenih računala), a sve kako bi se umanjio eventualni porezni rizik.

Tržišna vrijednost odnosno prodajna cijena može biti niža od knjigovodstvene vrijednosti, jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti ili viša od trenutne knjigovodstvene vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za pripadajuću amortizaciju) te u skladu s time nastaje prihod ili rashod od prodaje dugotrajne imovine. Ako je iskorišteno pravo na odbitak pretporeza, pri prodaji je potrebno obračunati PDV po stopi od 25% na prodajnu cijenu imovine.

 

Odgovor pripremila:

Dijana Vidović Obadić

DD Ekspert