Kako se obračunava PDV u domaćoj prodaji kada tvrtka nije obveznik PDV-a?

Tako dugo dok isporuke nisu prešle 300.000 kn, tvrtka nije u sustavu PDV-a po sili zakona i ne obračunava PDV. U sustav je dužna ući od prvog dana idućeg mjeseca nakon što je prijeđena granica od 300.000 kn. Npr. ukoliko prodajom tijekom listopada vrijednost isporuka premaši zakonski prag od 300.000 kn, po sili zakona od 01.11. tvrtka je obveznik PDV-a te je dužna o tome u roku od 15 dana obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem obrasca P-PDV (ovim se obrascem vrši upis u sustav PDV-a). U tom slučaju, prvi izlazni račun u studenom će sadržavati i PDV.

Po ulasku u sustav PDV-a, tvrtka ima pravo odbiti pripadajući pretporez koji će biti sadržan u zalihama ili u dugotrajnoj imovini koja nije mogla biti priznata prilikom nabave (razdoblje za ispravak pretporeza kod pokretne dugotrajne imovine je 5 godina, a kod nekretnina 10 godina). Da bi mogli obaviti ispravak neiskorištenog pretporeza, treba izvršiti popis zaliha i dugotrajne imovine te je potrebno imati račun za zalihe nabavljene od drugih poreznih obveznika PDV-a.