Kako se obračunavaju doprinosi za paušalni obrt u slučaju zaposlenja kod drugog poslodavca?

Zapošljavanjem kod drugog poslodavca, paušalni obrt postaje drugi izvor prihoda te se tada plaćaju niži iznosi doprinosa. 

Promjena se mora prijaviti mirovinskom osiguranju i Poreznoj upravi.

Iznos doprinosa kod druge djelatnosti utvrđuje nadležna Porezna uprava po isteku godine, donošenjem rješenja o utvrđenim godišnjim doprinosima koje je obrtnik dužan platiti u roku navedenom u rješenju, 15 dana od dana uručenja rješenja. Rješenje se temelji na ostvarenim primicima u protekloj godini i broju mjeseci poslovanja u toj godini, a koji se moraju iskazati u PO-SD obrascu koji je obrtnik dužan podnijeti Poreznoj upravi najkasnije 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi.

Što se 2020. godine tiče, vjerojatno će obrtnici sami biti dužni izvršiti obračun doprinosa sukladno primicima u PO-SD obrascu te izvršiti uplatu doprinosa s danom predaje PO-SD obrasca.

Porez i doprinosi za paušalnog obrtnika koji je zaposlen kod drugog poslodavca

Obveze po osnovi poreza i doprinosa na nivou cjelogodišnjeg poslovanja paušalnog obrtnika koji je negdje zaposlen su navedeni u tablici ispod.

Kada se plaća porez za paušalni obrt? 

Paušalni porez, uvećan za odgovarajući prirez, utvrđen na temelju predviđenih primitaka za tekuću godinu plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Od 2020. godine razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem predanog PO-SD izvješća plaća se s danom podnošenja izvješća. To znači da je prilikom ispunjavanja izvješća potrebno provjeriti da li je uplaćen dovoljan iznos poreza te eventualnu razliku uplatiti prilikom predaje PO-SD obrasca.

U svakom slučaju, savjetujemo da putem privatnog Internet bankarstva ili putem e-OI pristupite aplikaciji e-Porezna i da redovito pratite postoje li terećenja ili obavijesti, rješenja i sl. koje je napravila Porezna uprava.

Imate pitanje? Pošaljite nam poruku i naši savjetnici će Vam odgovoriti u najkraćem roku!