Kako zaposliti studenta?

Ako ste poslodavac i zanima Vas kako zaposliti studenta preko Student servisa, ili ste student koji želi raditi studentske poslove, evo što trebate znati u vezi rada putem Student servisa i studentskog ugovora. Koliko iznosi minimalna satnica, a koliko studentski limit, te što kaže Zakon o obavljanju studentskih poslova, saznajte u ovoj objavi.

S obzirom da studiranje nije jeftino, kako bi sebi i roditeljima olakšali financijsku situaciju većina studenata povremeno obavlja studentske poslove. Studentski poslovi mogu se obavljati tokom cijele godine, no najintenzivnije je tijekom praznika u akademskoj godini.

Osim povoljnije financijske situacije za studente, studentski rad je odlična prilika za poslodavce da za povećani obujam posla privremeno zaposle studente. Na taj način mogu dobiti dodatnu radnu snagu, i to mladu i kreativnu.

Tko može obavljati studentske poslove?

Sve detalje studentskog rada definira Zakon o obavljanju studentskih poslova. Prema zakonu, studentske poslove može obavljati student odnosno osoba koja:

  • pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj;
  • koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili
  • koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske,

Važan preduvjet je da student nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Studentski posao može obavljati i druga osoba, odnosno osoba koja je u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij. Studenti koji diplomiraju tijekom akademske godine ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova do kraja te iste akademske godine, odnosno do 30. rujna te godine. Studenti koji diplomiraju tijekom rujna posredstvom Student servisa mogu raditi do isteka tri mjeseca od datuma završetka studija, uz iste uvjete kao i student.

Rad preko Student servisa i studentski ugovor

Svaki student koji želi raditi studentske poslove to pravo ostvaruje na način da prvo napravi prijavu u Student servis. Student servis na zahtjev Izvođača (student/ica) i prije početka obavljanja posla izdaje Studentski ugovor.

Naručitelj (Poslodavac) po primitku obrasca Studentskog ugovora, a prije početka obavljanja posla, obavezno popunjava potrebne podatke definirane Ugovorom.

Nakon obavljenog posla ili na kraju obračunskog razdoblja Naručitelj (Poslodavac) popunjava sve tražene podatke, a potom Izvođač (student/ica) svojim potpisom potvrđuje obračun.

Kada poslodavac ne smije zaposliti studenta?

Studenti mogu obavljati širok spektar poslova, odnosno poslodavci ih mogu zapošljavati na različita radna mjesta. Uvjet je da ukoliko je poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, tada šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku ne smije za tu vrstu poslova s izvođačem (studentom) sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova.

Cjenik Student servisa i minimalna satnica za 2020.

Za obavljeni rad studenti imaju pravo na naknadu. Naknada, odnosno minimalna satnica izračunava se na temelju minimalne bruto plaće na državnoj razini. Prema Odluci o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova koju je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, minimalna satnica za studentske poslove za 2020. godinu iznosi 25,39 kn.

Na službenim stranicama Student servisa možete pronaći cjenik za studentske poslove za 2020. godinu. Poslodavac može ponuditi i drugačiju satnicu, ali ne to smije biti manje od propisane minimalne satnice.

Studentski limit i porez na studentski ugovor

Kad je u pitanju zarada od studentskih poslova, studenti trebaju pripaziti na porezne olakšice za roditelje te na oporezivanje zarade. Prema trenutnim propisima, neoporezivi limit je 15.000 kn. Prekoračenjem tog iznosa studenti prestaju biti porezna olakšica svojih roditelja.

Budući da postoji osnovni osobni odbitak, kad se tom iznosu pridoda neoporezivih 15.000 kn, dobiva se iznos od 60.600 kn nakon kojeg se oporezuje zarada studenta. Ako se prekorači taj limit, plaća se porez od 24% te prirez koji ovisi o mjestu prebivališta.

Valja napomenuti da se limiti odnose na kalendarsku, a ne akademsku godinu.

 

Imate pitanje u vezi rada preko Student servisa? Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona koji su navedeni na njihovim službenim stranicama: Student servis - kontakti.

 

A ukoliko za svoj trenutni ili budući posao želite unaprijediti svoja znanja iz poduzetništva, financija, prodaje, marketinga i ostalih područja, pogledajte sekciju Pitanja i odgovori na našem portalu te nas pratite na našoj Facebook stranici!