Kako zaposliti studenta?

Ako ste poslodavac i zanima Vas kako zaposliti studenta preko Student servisa, ili ste student koji želi raditi studentske poslove, evo što trebate znati u vezi rada putem Student servisa i studentskog ugovora. Koliko iznosi minimalna satnica, a koliko studentski limit, te što kaže Zakon o obavljanju studentskih poslova, saznajte u ovoj objavi.

S obzirom na to da studiranje nije jeftino, kako bi sebi i roditeljima olakšali financijsku situaciju većina studenata povremeno obavlja studentske poslove. Studentski poslovi mogu se obavljati tijekom cijele godine, no najintenzivnije je tijekom praznika u akademskoj godini.

Osim povoljnije financijske situacije za studente, studentski rad je odlična prilika za poslodavce da za povećani obujam posla privremeno zaposle studente. Poslodavci mogu dobiti dodatnu mladu i kreativnu radnu snagu, a trošak studentskog rada mogu knjižiti kao materijalni trošak.

Tko može obavljati studentske poslove?

Sve detalje studentskog rada definira Zakon o obavljanju studentskih poslova. Prema Zakonu, studentske poslove može obavljati student odnosno osoba koja:

  • pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
  • koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj
  • koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske

Studentski posao može obavljati i druga osoba, odnosno osoba koja je u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij. Prava na temelju ovoga Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Uz osnovne uvjete važni preduvjeti rada posredstvom studentskih servisa su da student ili druga osoba (maturant ili student koji je diplomirao) nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. Obvezno je i da korisnici usluga studentskih servisa imaju obvezno zdravstveno osiguranje u RH.

Bitno je naglasiti da prava rada posredstvom studentskih servisa ostvaruju podjednako i redoviti i izvanredni studenti, odnosno svi maturanti tekuće školske godine, po završetku srednjoškolskog obrazovanja, koji su u postupku upisa na studij.

Pravo na rad posredstvom studentskih servisa studenti ostvaruju pod uvjetom da:

  • imaju status studenta u tekućoj akademskoj godini
  • ne studiraju duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini
  • da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 1 ECTS bod
  • da nisu dva puta promijenili studijski program i treći puta upisali prvu godinu iste razine

Rad preko Student servisa i Ugovor o obavljanju studentskog posla

Svaki student/maturant koji želi raditi studentske poslove to pravo ostvaruje tako da se prvo učlani u jednom od 13 registriranih studentskih servisa u RH.

Student servis na zahtjev Izvođača (student, maturant) obvezno prije početka obavljanja posla izdaje Ugovor o obavljanju studentskog posla za konkretnog Naručitelja (poslodavca).

Svi studenti imaju mogućnost i samostalnog kreiranja online Ugovora, putem WEB servisa studentskih servisa, tako da ne moraju razmišljati o radnom vremenu ili gužvama u pojedinim servisima. Pojedini Student servisi imaju mogućnost kreiranja i e-ugovora, koji se za razliku od fizičkih i online ugovora uopće ne trebaju printati, te se potpisuju samo naprednim elektroničkim potpisima od strane svih sudionika.

Online i e- ugovori omogućavaju svim studentima da u svakom trenutku mogu samostalno kreirati Ugovor, štede vrijeme i olakšavaju poslovanje poslodavcima.

Naručitelj (poslodavac) po primitku obrasca Ugovora, a prije početka obavljanja posla, obavezno popunjava potrebne podatke definirane Zakonom o početku posla i studentskoj satnici.

Nakon obavljenog posla ili na kraju obračunskog razdoblja Naručitelj (poslodavac) popunjava sve tražene podatke o trajanju i količini obavljenog posla, a potom Izvođač (student/maturant) svojim potpisom potvrđuje obračun. Kompletno popunjeni i ovjereni Ugovor se dostavlja na obračun u Student servis.

Kada poslodavac ne smije zaposliti studenta?

Studenti mogu obavljati širok spektar poslova, odnosno poslodavci ih mogu zapošljavati na različitim radnim mjestima, ako je riječ o privremenim i povremenim poslovima. Uvjet je da ako je poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, tada šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku ne smije za tu vrstu poslova s izvođačem (studentom) sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova.

Cjenik Student servisa i minimalna satnica za 2024.

Za obavljeni rad studenti ostvaruju pravo na naknadu. Naknada, odnosno minimalna studentska satnica izračunava se na temelju minimalne bruto plaće u RH, tako da se minimalna bruto plaća podijeli sa 160 radnih sati. Prema Odluci o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova koju je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, minimalna satnica za studentske poslove za 2024. godinu iznosi 5,25 eura.

Na službenim stranicama pojedinih Student servisa može se pronaći i okvirni cjenik za studentske poslove za 2024. godinu. Svaki Student servis objavljuje svoj informativni cjenik a poslodavac može ponuditi i drugačiju satnicu, ali ne to smije biti manje od zakonom propisane minimalne satnice. Studentska satnica se uvećava za 50% za rad noću, nedjeljom i blagdanom.

Valuta plaćanja je vezana za datum završetka obavljanja posla, odnosno student treba u roku od 15 dana po završetku obavljanja posla primiti naknadu za obavljeni rad.

Limiti: porezna olakšica i porez na studentski ugovor

Kada je u pitanju zarada ostvarena radom putem ovlaštenih studentskih i učeničkih servisa u RH, studenti/maturanti trebaju voditi računa i o tome koriste li ih roditelji/skrbnici kao porezne olakšice na svojim poreznim karticama.

Od 1.1.2024. uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, 3.360,00 eura.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, prilikom svake isplate primitaka ne plaća se porez na dohodak sve dok student ne iskoristi ukupno propisani neoporezivi iznos na razini godine. Od 1. siječnja 2024. ukupan neoporezivi iznos primitaka studenta koji iznosi 10.080,00 eura (kojeg čini neoporezivi iznos od 3.360,00 eura i godišnji osnovni osobni odbitak od 6.720,00 eura.

Sukladno Zakonu, od trenutka kada student ostvari primitke iznad propisanog neoporezivog iznosa obračunava se i uplaćuje porez na dohodak zato što se prilikom svake pojedine isplate primitaka utvrđuje iskorišteni/neiskorišteni neoporezivi iznos, a u slučaju iskorištenosti istog obračunava se porezna obveza.

Valja napomenuti da se limiti odnose na kalendarsku, a ne akademsku godinu.

Za studente/maturante je bitno da postoje dva „limita“: do 3.360,00 eura studenti/maturanti mogu imati ukupno sva primanja, a u koje ulaze i zarade ostvarene putem studentskih servisa a da ih roditelji/skrbnici i dalje koriste kao poreznu olakšicu, a nakon ostvarenih zarada posredstvom studentskih/učeničkih servisa iznad 10.080,00 eura na svaku sljedeću zaradu morat će plaćati porez koji ovisi o mjestu prebivališta (npr. za grad Varaždin stopa iznosi 22%).

Napomena: Nazivi koji se koriste u ovome članku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Imate pitanje u vezi rada preko Student servisa? Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona koji su navedeni na službenim mrežnim stranicama pojedinih studentskih servisa, poput Zagrebačkog ili Varaždinskog.

A ukoliko za svoj trenutni ili budući posao želite unaprijediti svoja znanja iz poduzetništva, financija, prodaje, marketinga i ostalih područja, pogledajte sekciju Pitanja i odgovori na našem portalu te nas pratite na našoj Facebook stranici!

 

Tekst pripremila: Sonja Nidogon Višnjić, mag.oec. SNV, obrt za istraživanje tržišta

Photo: Pixabay