Moraju li paušalni obrtnici platiti uz doprinose i porez, uz uvjet da su zaposleni kod drugog poslodavca?

Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak su jedna kategorija davanja, a doprinosi su sasvim druga kategorija.

Paušalni obrtnici koji su već negdje zaposleni, imaju nižu obavezu za doprinose u odnosu na one obrtnike koji nisu negdje drugdje zaposleni, no obveza poreza na dohodak im je ista. Uz plaćanje doprinosa, dužni su plaćati i porez na dohodak i pripadajući prirez ovisno o tome plaća li se prirez i po kojoj stopi u njihovoj općini ili ne plaća. Obveza poreza i prireza utvrđuje se temeljem predanog PO-SD obrasca koji se predaje do 15.01. tekuće godine za prethodnu godinu. Stopa poreza na dohodak u 2021. godini iznosi 10%.

Paušalni porez (uvećan za odgovarajući prirez) utvrđen na temelju predviđenih primitaka za tekuću godinu plaća se tromjesečno, do posljednje dana svakog tromjesečja. Razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat utvrđuje se na temelju podataka iz izvješća PO-SD, koje se podnosi Poreznoj upravi najkasnije 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi.

 

Odgovor pripremila: Dijana Vidović ObadićDD ekspert