Može li fizička osoba iznajmiti nekretninu obrtu kojeg je vlasnik?

Ukoliko fizička osoba želi iznajmiti vlastitu nekretninu obrtu koji bi u njoj obavljao poslovnu djelatnost, nažalost to nije moguće. Prema informacijama primljenim od porezne uprave, sklapanje ugovora između stranaka s istim OIB-om nije moguće, ali ako postoji potreba pravdanja troškova nekretnine u kojoj se obavlja djelatnost, moguće je na način da se ista uvrsti na popis dugotrajne imovine obrta i amortizira.

Dodjeljivanje OIB-a obrtu- porezna uprava.

No, u slučaju da je vlasnik nekretnine privatna osoba i želi poduzeću (pravnoj osobi, j.d.o.o., d.o.o...) u kojem je ta ista osoba odgovorna osoba iznajmiti nekretninu za potrebe poslovanja, to je moguće.

U tom slučaju potrebno je sklopiti ugovor o najmu i odnijeti ga u područni ured porezne uprave kako bi se odredio porez na prihod od imovine.

Potrebno je također imati na umu da ovisno o djelatnosti poduzetnik je dužan provjeriti koje tehničke uvjete prilikom obavljanja djelatnosti treba zadovoljiti. Npr. za trgovineproizvodnju... Ukoliko ste u nedoumici koje uvjete trebate udovoljiti, najbolje je kontaktirati nadležni ured za gospodarstvo na području jedinice lokalne samouprave (županije ili grada).

Ukoliko imate dodatna pitanja možete se javiti našim savjetnicima.