Može li se vlastitoj tvrtki dati pozajmica u stranoj valuti?

Pozajmica rezidenta drugom rezidentu u stranoj valuti nije sukladna Odluci o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji koju je donio HNB te je prvo potrebno devize pretvoriti u kune i zatim tvrtki dati kunsku pozajmicu.