Obračun poreza na dobit i korištenje Vladinih mjera pomoći gospodarstvu

Mogu li se koristiti Vladine mjere pomoći malim i srednjim poduzetnicima (uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa) ako tvrtka ima dug po akontacijama za dobit, a sadašnji obračun dobiti, odnosno prijava poreza na dobit za 2019. godinu pokazuje da je tvrtka u pretplati?

Ako nije predana prijava poreza na dobit za 2019. godinu i ako ona nije obrađena od strane referenta Porezne uprave, kartica na poreznoj je u minusu, poduzetnik je dužan i moguće je da neće moći koristiti mjere koje se tiču Porezne uprave (odgoda doprinosa i umanjivanje budućih akontacija).

Što se tiče mjera HZZ-a (financiranje minimalne plaće u iznosu 3.250 kn), njima se ne predaje potvrda o stanju duga, već je bitno da poduzetniku nije blokiran račun prije isplate.

 

Ako postoji takav dug za akontacije koje se odnose na 2019. godinu, a prijava poreza na dobit prikazuje da je dobit 2019. toliko mala, da poduzetnik ima preplatu, predlažemo da se prijava poreza na dobit za 2019. svakako preda, i svakako se treba konzultirati i sa svojim referentom i upitati kakav je utjecaj tog duga za akontacije na mogućnost korištenja mjera te zamoliti da se prijava poreza na dobit, koja ide u prilog poduzetniku, obradi u što je moguće kraćem vremenskom roku.