Obrazovanje kao olakšica

Ovo je razdoblje kada utvrđujemo što smo sve učinili tijekom poslovne godine i da li će nam rezultat biti onakav kakvog smo planirali, hoće li nam u konačnici porezno opterećenje biti preveliko ili smo, ni ne znajući, zaglibili…. Analiziraju se prihodi, provjeravaju troškovi, proučava gdje se može uštedjeti do kraja godine te što se još može nabaviti od dobara i usluga koje su potrebne za optimalno odvijanje poslovne djelatnosti.

Razmišljate li pri tome da uložite u znanje i kompetencije zaposlenika, izvrsno, jer su troškovi obrazovanja i izobrazbe ujedno i jedan od načina smanjenja obveze poreza na dobit kojeg može koristiti svaki poduzetnik/poslodavac koji ima ove troškove. Pri tome se pod pojmom obrazovanja ne smatra samo formalno školovanje, već stjecanje različitih znanja, razumijevanja, iskustava, vještina i kompetencija kroz seminare, stručnu literaturu, edukacije, radionice i sl. Izobrazba je sužena na posebna i unaprijed određena te neposredno primjenjiva znanja i vještine, a najčešće se provodi u specijaliziranim ustanovama.

Sama olakšica izračunava se u propisanom postotku od opravdanih troškova obrazovanja i izobrazbe, koji ovisi o veličini poduzetnika i vrsti obrazovanja.

Tako mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici mogu opterećenje porezom na dobit dodatno umanjiti za do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe, odnosno do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. K tome, mikro ili mali poduzetnici mogu osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti za dodatnih 20 postotnih bodova, dok srednji poduzetnici poreznu osnovicu mogu umanjiti za dodatnih 10 postotnih bodova.

Kako razlikovati vrste obrazovanja? Opće obrazovanje i izobrazba omogućuju stjecanje kvalifikacija, vještina i kompetencija koje su većim dijelom prenosive pri zapošljavanju, dakle koristit će radniku i kod drugog poslodavca ili na drugim radnim područjima. Posebno obrazovanje i izobrazba je namijenjeno samo sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod postojećeg poslodavca, odnosno stečene kvalifikacije se ne mogu prenijeti prilikom promjene poslodavca ili radnog mjesta. Jednostavnije rečeno, opće obrazovanje je u interesu radnika, a posebno obrazovanje, u interesu poslodavca.

Uz navedene postotke, potpora se može dodatno uvećati u slučaju obrazovanja radnika u nepovoljnijem položaju, obrazovanja pričuvnog člana posade ili za naukovanje obrtničkih zanimanja. Ova se olakšica smatra državnom potporom i regulirana je posebnim zakonom i pravilnikom te ulazi u olakšice koje su limitirane Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti.

Tekst pripremila: Dijana Vidović Obadić https://dd-ekspert.hr/