Plaćanje usluge paušalnom obrtniku u gotovini

Paušalni sam obrtnik. Obavljam građevinske usluge kod fizičke osobe. Cijena usluge ce biti između 10.000,00 i 50.000,00 kn pa me zanima kako da izdam račun i je li potrebno s obzirom da bi klijent platio u gotovini?

Tijela i službe jedinica lokalne područne i regionalne samouprave, neprofitne organizacije, zavodi, tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela, pravne osobe i fizičke osobe kao poduzetnici mogu obrtnicima i drugim fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost izvršiti plaćanje u gotovom novcu do iznosa od 5.000,00 kn. Plaćanje u većem iznosu navedene pravne i fizičke osobe moraju izvršiti karticom ili na žiro račun obrtnika. Navedeno se primjenjuje samo na navedene pravne i fizičke osobe, ne i na građane u ulozi potrošača kada obrtnicima plaćaju obavljene usluge odnosno prodanu robu.

Klijent može općom uplatnicom uplatiti iznos i na račun preko pošte. 

Treba imati na umu da prema Zakonu pravna i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj. To vrijedi i u slučaju ako se naplata ili plaćanje obavlja u više međusobno očigledno povezanih gotovinskih transakcija u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj. Prema Zakonu za ove iznose naplata i plaćanje mora se provesti uplatom ili prijenosom na transakcijski račun za plaćanje otvoren kod kreditne institucije.

Na stranicama Porezne uprave možete pronaći sve o Zakonu o fiskalizaciji, vidjeti najčešća pitanja poduzetnika u vezi poslovanja, ali i sami postaviti pitanje u vezi određene teme. 

 

Photo: Pixabay