Poslovanje s inozemstvom – primanje faktura naslovljene imenom i prezimenom

Gospodarski subjekt iz države članice EU izvršio je zastupničke usluge (representation services) za hrvatsku tvrtku. Strani gospodarski subjekt je dostavio fakturu i potvrdu o rezidentnosti kako bi se mogle primijeniti odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. No, gospodarski subjekt je u VIES bazi (VAT Information Exchange System) prijavljen osobnim imenom i prezimenom a isto tako je naslovljena faktura. Smatra li se da u ovom slučaju hrvatska tvrtka posluje s fizičkom osobom ili gospodarskim subjektom te mora li se platiti PDV i porez na drugi dohodak?

Kao i u Hrvatskoj tako i u drugim zemljama članicama EU fizičke osobe mogu obavljati gospodarsku djelatnost u različitim oblicima. Gospodarski subjekt je dostavio potvrdu o rezidentnosti kojom se dokazuje kako on porez na dohodak/dobit vezan uz pružanje svojih usluga podmiruje u zemlji u kojoj je osnovan te se time on više, za potrebe ovog oporezivanja, ne smatra fizičkom osobom kojoj je potrebno obračunati i isplatiti drugi dohodak. Upisom u VIES bazu, gospodarski subjekt je ispoštovao i preduvjet pružanja usluga rezidentima drugih država članica sa stajališta propisa o PDV-u, jer, neovisno o tome da li je u svojoj državi u sustavu PDV-a ili nije, mora imati svoj PDV ID za poslovanje s drugim državama članicama i redovno izvještavati o tome kroz propisane obrasce u propisanim rokovima.

U poslovanju s inozemstvom je uvijek vrlo važno utvrditi o kojoj se vrsti pružene usluge radi zbog različitog poreznog tretmana usluga što se tiče poreza po odbitku (čl.31 Zakona o porezu na dobit) i treba biti oprezan s uslugama poslovnog savjetovanja, autorskim naknadama, umjetnicima i sportašima, itd.