Procjena vrijednosti vlasničkog udjela u tvrtki

Jedna strana, partner, želi izaći iz tvrtke u kojoj ima 50% vlasništva. Na koji način procijeniti vrijednost tvrtke, odnosno vrijednost udjela partnera koji odlazi?

U osnovi nije propisano na koji način utvrditi koji je to iznos za koji će suvlasnik prodati svoje udjele odnosno po kojem će drugi suvlasnik od njega otkupiti te udjele. Može se reći da je prodajna cijena stvar dogovora, koja može, a i ne mora ovisiti o vrijednosti tvrtke, kao ni o omjeru vlasništva. To može biti nabavna vrijednost, knjigovodstvena vrijednost ili najčešće tržišna odnosno fer cijena koja je obostrano prihvatljiva.

Kako doći do fer vrijednosti?

Postoje različite metode procjene vrijednosti tvrtke, grupirane u dinamičke i statičke metode te metoda multiplikatora, a jedna od najčešće korištenih metoda u praksi je metoda diskontiranih novčanih tokova koja u osnovi kaže da određena tvrtka vrijedi onoliko koliko danas vrijede novčani tokovi koje će tvrtka generirati u budućnosti (budući priljev i odljev novca). Nijedna metoda procjene ne smatra se optimalnom jer svaka od njih ima određene prednosti i nedostatke. Rezultat procjene nije jedna točno definirana brojka, već raspon vrijednosti.

Prilikom izrade procjene vrijednosti tvrtke vrši se detaljna analiza kako financijskih izvještaja tako i trenutnih i budućih utjecaja cjelokupnog okruženja na poslovanje tvrtke. Može se reći da ne postoji konačna formula za izradu procjene vrijednosti tvrtke, već koncepcija iste jer procjena vrijednosti tvrtke ne ovisi samo o zatečenom stanju i trenutnoj knjigovodstvenoj vrijednosti tvrtke, nego i o raznim drugim parametrima poput planiranog rasta i razvoja, ulaganjima u tijeku i onim planiranim, prodajnih i marketinških aktivnosti, rizicima, konkurenciji, itd. S obzirom na kompleksnost, preporučljivo je angažirati ovlaštenog financijskog procjenitelja.

Nakon dobivene procjene vrijednosti tvrtke, s obzirom na visinu udjela u primjeru, može se reći kako iznos za isplatu može biti polovica procijenjene vrijednosti. Kako je rezultat procjene raspon vrijednosti, to znači da ćete u konačnici iznos koji ćete isplatiti dosadašnjem partneru utvrditi dogovorno, ali u okvirima dobivenog raspona vrijednosti, na način da utvrđeni iznos koji ćete platiti za udjele od partnera bude primjeren vrijednosti tvrtke, obostrano fer i prihvatljiv za obje strane. Tako se u praksi udjeli mogu prenositi i bez naknade ukoliko je vrijednost mala, a također ponekad i za, u trenutku prodaje, izuzetno visoke iznose s obzirom da se očekuju značajni budući novčani tokovi.

Možda Vam je zanimljiva  i tema: Kako odrediti cijenu svog rada

Važno je voditi računa i o obvezi plaćanja poreza na dohodak ukoliko od nabave do prodaje udjela nije prošlo dulje od dvije godine. Kod prodaje udjela, prodavatelj je dužan podnijeti ugovor nadležnoj Poreznoj upravi koja utvrđuje obvezu poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka (razlika između nabavne i prodajne vrijednosti udjela) te je to još jedan razlog zbog čega je preporučeno prethodno angažirati ovlaštenog financijskog procjenitelja radi procjene prodajne vrijednosti udjela. Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela je strogo formalni ugovor koji mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik.