Šihterica ili evidencija radnog vremena

Neki poduzetnici smatraju ju suvišnom, no vođenje evidencije radnog vremena je obaveza poslodavca. Kako se ona vodi te koje sve podatke mora sadržavati definirano je Pravilnikom.

Podaci o radnom vremenu

Evidencija o radnom vremenu sadrži najmanje sljedeće podatke:

1) ime i prezime radnika,

2) datum u mjesecu,

3) početak rada,

4) završetak rada,

5) vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,

6) ukupno dnevno radno vrijeme,

7) sate terenskog rada,

8) sate pripravnosti,

9) vrijeme nenazočnosti na radu:

– sate korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg),

– neradne dane i blagdane utvrđene posebnim propisom,

– sate spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,

– sate plaćenih dopusta,

– sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika,

– sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove,

– sate provedene u štrajku,

– sate isključenja s rada (lockout).

Ukoliko ne vodite evidenciju, inspektorat može propisati kaznu. Provjerite koje sve kazne se mogu propisati poslodavcima na sljedećem linku.

 

Zato, ako još niste preuzmite neki od besplatnih obrazaca za 2024. koji se nude na internetu, s već evidentiranim blagdanima, ubacite podatke i krenite redovno bilježiti radne sate za svoje zaposlenike.