Tko je obveznik plaćanja PDV-a?

Porezni obveznik je svaka pravna i fizička osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na vrstu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Više je načina kako i kada se ulazi u sustav PDV-a:

a) zakonski, ako ostvarite godišnje prihode od prodaje veće od 300.000 kn

b) dobrovoljno, prilikom osnivanja poduzeća/obrta imate mogućnost odmah prilikom registracije u registar poreznih obveznika (RPO) zatražiti i ulazak u sustav PDV-a

c) dobrovoljno, poslije osnivanja tvrtke ali obavezno prije izdavanja prvog računa

d) dobrovoljno, početkom svake kalendarske godine (najkasnije do 15.01.)

Ako ostvarujete manje od 300.000,00 kn prihoda, niste obveznik PDV-a, no ako tu granicu prijeđete, zakonski postajete obveznik PDV-a.